Program : Luni-Joi: 9:00 - 18:00 / Vineri: 9:00 - 14:00
  Contact : 0766.65.48.57

Drepturile pacientului

Drepturile asiguraților

În cadrul sistemului de asigurări sociale, asigurații au următoarele drepturi:

 • să aleagă furnizorii de servicii medicale, precum și casa deasigurări de sănătate la care se înscriu;
 • să fie înscriși pe lista unui medic de familie ales în mod liber;
 • să își schimbe medicul de familie ales, dar nu mai des de o datăla 6 luni;
 • să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate, servicii medicale de urgență, unele servicii de asistență stomatologică, tratament fizioterapeutic și de recuperare, dispozitive medicale, tehnologii și dispozitiveasistive;
 • să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 • să aibă dreptul la informații în cazul tratamentelor medicale;
 • să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în condițiile legii.

Obligațiile asiguraților

Pentru a putea beneficia de drepturile anterior menționate,asigurațiiau următoarele obligații:

 • să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 • să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starealor de sănătate;
 • să se prezinte la controalele profilactice și periodice;
 • să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări de sănătate asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie deasigurați;
 • să respecte tratamentul și indicațiile medicului și să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 • să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii.

Verificarea calității de asigurat se poate face online, prin interogarea aplicației disponibile pe pagina web a CNAS și pe paginile web ale caselor de asigurări de sănătate – http://cnas.ro/verificareasigurati/